Hedefimiz

İşletmelerde İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili risklerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kurumlarla işbirliği yapabilmektir.

Amacımız,  işletmelerde kanunlara ve yönetmeliklere uygun ve çevreye duyarlı güvenli çalışma ortamları yaratmaktır. Bu bağlamda işletemelerle tecrübelerimizi paylaşmakta ve etkin projeler üretmekteyiz.

Dr. Gürsel ŞENSOY

 

Haberler