İş Güvenliği Hizmetlerimiz

Category:

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır.   Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. (6631 4. Madde)

Bu Kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

 • Yasal zorunluluk kapsamında olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere ve işçilere rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak,
 • Tehlikelerin belirlemesi ve risk değerlendirmesi yapmak,
 • Acil durum planı ve acil eylem organizasyonunun takibini yapmak,
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak,
 • İş sağlığı güvenliği konusunda iç yönetmeliği hazırlamak,
 • Kimyasalların incelenmesini ve büyük endüstriyel kazalardan korunma dökümanlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.