Eğitim Hizmetlerimiz

Category:

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu kılınmıştır.

Eğitim Yetkinliklerimiz

 • İş güvenliği eğitimi
 • İlk yardım eğitimi
 • Yangın eğitimi
 • İş sağlığı eğitimleri
 • Risk değerlendirme eğitimi
 • Güvenlik bilgi formu eğitimi (MSDS)
 • Sosyal güvenlik hukuku eğitimi
 • Ergonomi eğitimi
 • Yüksekte çalışma eğitimi
 • Psikososyal eğitimler
 • İnsan kaynakları yönetimi eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi